thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Đăng ký mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã vạch sản phẩm được thực hiện chỉ trong vòng 1-2 ngày làm việc. Quý công ty chỉ cần đưa thông tin về doanh nghiệp và thông tin sản phẩm. Chúng tôi sẻ làm toàn bộ thủ tục đăng ký mã vạch cho sản phẩm của bạn

Xem chi tiết

call 0932615663