thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Bảng giá chi tiết dịch vụ kế toán trọn gói

Qua tình hình thực tế của Hoạt động đa số của Doanh Nhiệp. Phòng Hỗ trợ Doanh Nghiệp đã có bảng giá phù hợp cho Loại hình doanh nghiệp cụ thể. Trên cơ sở tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp một cách tốt nhất

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán trọn gói là gói dịch vụ kế toán bao gồm toàn bộ các công việc liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị. Vậy kế toán trọn gói mà chúng tôi đang thực hiện là như thế nào. Mới Quý khách tham khảo nhé!

Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ kế toán năm 2017

Trung tâm Đăng ký kinh doanh và kế toán doanh nghiệp Accounting & Bussiness ra mắt bảng giá ưu đãi phí dịch vụ kế toán cho năm 2017.

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán trọn gói

​ Dịch vụ kế toán trọn gói là loại hình thức kế toán bao gồm tất cả các khoản mục công việc với chỉ một mức chi phí. Dịch vụ kế toán trọn gói có nhiều điễm ưu thế giúp Doang nghiệp tiết kiệm được chi phí khi mới đi vào hoạt động từ 1-2 năm đầu kinh doanh. Dịch vụ này cho phép kế toán cập nhật chứng từ mỗi ngày, lên sổ sách hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, báo cáo thuế hàng tháng, quý, đến cuối

Xem chi tiết

call 0932615663