thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Xin giấy phép lao động của Người Nước Ngoài

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là thủ tục cần thiết khi người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải xin cấp giấy phép lao động để được làm việc tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Giấy phép lao động của người nước ngoài

Giấy phép lao động là văn bản không thể thiếu khi người lao động đến Việt Nam làm việc, được Sở Lao động - Thương bịnh và Xã hội hướng dẫn trình tự cấp phép. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép lao động.

Xem chi tiết

call 0932615663