thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

    Đăng ký kinh doanh là công việc khởi đầu cho kinh doanh của bạn, chính vì vậy việc lựa chọn đơn vị đăng ký cần phải đảm bảo tính nhanh chóng kịp thời và hợp pháp. Hiện nay, Chúng tôi đang thực hiện đăng ký kinh doanh tại nhà Cho Quý doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm thời gian. công sức với mức chi phí cạnh tranh nhất với các loại hình đăng ký kinh doanh như sau: 

- Thành lập mới doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH Một Thành Viên, Hai Thành Viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh; 

- Thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Đăng ký thay đổi một số nội dung ĐKKD như: Bổ sung ngành nghề, thay đổi người Đại diện Pháp Luật, Thay đổi tăng, giảm vốn, thay đổi tên Công ty, thay đổi trụ sở;

- Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Đằng ký và tư vấn thành lập doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh;

- Đăng ký và tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn Pháp định bắt buộc;

- Đăng ký và tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Đăng ký và tư vấn thành lập doanh nghiệp có Người Nước ngoài làm việc hoặc Đại diện Pháp Luật;

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp;

- Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký tiếp tục hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.vv..

call 0932615663