thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi nhận trong điều lệ của công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi thành lập công ty. Vốn điều lệ phải được góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp chủ sở hữu không góp đủ vốn như đã cam kết thì chủ sở hữu phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh điều chỉnh vốn điều lệ trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình công ty làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ do không góp đủ vốn thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp cam kết góp vốn.

Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, các thiệt hại xảy ra do không góp đủ vốn.

Vốn điều lệ của công ty sẽ ảnh hưởng đến việc xác định lệ phí môn bài hàng năm của công ty đối với cơ quan thuế.

·        < 10 tỷ: 2.000.000 đồng/ năm

·        >= 10 tỷ: 3.000.000 đồng/ năm

Một điểm đáng lưu ý là vốn điều lệ là căn cứ để xác định cơ quan thuế quản lý công ty. Theo đó, công ty có vốn điều lệ từ 100 tỷ thì cơ quan thuế quản lý là cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Thay đổi vốn điều lệ

Công ty tnhh một thành viên thường thay đổi vốn điều lệ trong một số trường hợp sau:

1/ Giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ sau khi đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 2 năm kể từ ngày thành lập. Công ty sau khi giảm vốn điều lệ phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2/ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu góp đủ hoặc góp không đúng thời hạn cam kết.

3/ Tăng vốn do chủ sở hữu đầu tư thêm vốn vào công ty.

4/ Tăng vốn do chủ sở hữu huy động thêm vốn của người khác. Trong trường hợp này công phải làm thêm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty sang công ty tnhh 2 thành viên hoặc công ty cổ phần.

Nội dung liên quan

Cập nhật căn cước công dân lên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật CCCD gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP từ 3.000.000 đồng - 30.000.000 đồng.

Xem chi tiết

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI TRỤ SỞ Ở TP.HCM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI TRỤ SỞ Ở TP.HCM

Xem chi tiết

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Quy định của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp khí đăng ký kinh doanh cần tuân thủ theo đúng Quy định về ngành nghề. Một số ngành nghề phải được cấp phép dựa vào điều kiện bắt buộc khi thành lập doanh nghiệp

Xem chi tiết

call 0932615663