thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

    Dịch vụ kế toán trọn gói là loại hình thức kế toán bao gồm tất cả các khoản mục công việc với chỉ một mức chi phí. Dịch vụ kế toán trọn gói có nhiều điễm ưu thế giúp Doang nghiệp tiết kiệm được chi phí khi mới đi vào hoạt động từ 1-2 năm đầu kinh doanh. Dịch vụ này cho phép kế toán cập nhật chứng từ mỗi ngày, lên sổ sách hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, báo cáo thuế hàng tháng, quý, đến cuối năm tiến hành làm báo cáo tài chính với khoản chi phí đã thỏa thuận mà Quý doanh nghiệp không cần phải bỏ thêm khoản chi phí nào cho Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cuối năm.

    Dịch vụ kế toán trọn gói tại M.O Việt Nam không giống như một đơn vị dịch vụ bình thường, mà Chúng tôi chú trọng đế vấn đề chi phí và cân đối chi phí cho Quý Doanh nghiệp. Thay vì cho nhân viên tiếp nhận những gì từ Doanh nghiệp để làm. Chúng tôi sẻ trực tiếp tập hợp chứng từ tại Doanh nghiệp. Lên bảng cân đối chi phí Giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho mình, đặc biệt là những Doanh nghiệp mới thành lập. Thay mặt Doanh Nghiệp làm việc với các Cơ Quan, Ban ngành Nhà Nước. Phục vụ tối đa, đúng thời gian, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh Nghiệp.

    Dịch vụ kế toán trọn gói tại M.O Việt Nam  sẻ bao gồm các gói chuyên nghiệp, linh động cho Doanh Nghiệp với hình thái kết cấu vốn, thành viên và ngành nghề hoạt động, bao gồm các gói kế toán: Kế toán Doang nghiệp Thương mại Dịch vụ, Kế toán Doanh nghiệp xây dựng, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán chuyên về Xuất Nhập Khẩu.vv...

Nội dung liên quan

Dịch vụ kế toán trọn gói

​ Dịch vụ kế toán trọn gói là loại hình thức kế toán bao gồm tất cả các khoản mục công việc với chỉ một mức chi phí. Dịch vụ kế toán trọn gói có nhiều điễm ưu thế giúp Doang nghiệp tiết kiệm được chi phí khi mới đi vào hoạt động từ 1-2 năm đầu kinh doanh. Dịch vụ này cho phép kế toán cập nhật chứng từ mỗi ngày, lên sổ sách hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, báo cáo thuế hàng tháng, quý, đến cuối

Xem chi tiết

call 0932615663