thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Luật doanh nghiệp 2020


     Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2020 hiện nay đang có hiệu lực thi hành là luật doanh nghiệp 2014. Đây là một bước đột phá mới về thể chế, có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tiếp tục kế thừa Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những bất cập của Luật cũ.

     Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số điểm mới nổi bật, như sau:

  • Một là, tư duy mở khi Luật chỉ quy định những vấn đề chung nhất, mang tính định hướng về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự do, tự nguyện, cam kết, thoả thuận chi tiết theo các quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động doanh nghiệp.
  • Hai là, Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung chính: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Thông tin chi tiết nhân thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ DNTN, thành viên hợp danh, thành viên công ty TNHH; Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Ba là, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp: Thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như trước đây, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo mẫu dấu tới Cơ quan Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bốn là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin: Doanh nghiệp được đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, cuộc họp được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác đã có bước tiến bộ vượt bậc so với quy định cũ là chỉ ghi vào sổ biên bản.
  • Năm là, về công tác tổ chức, quản lý của doanh nghiệp:Cho phép các công ty có cùng bản chất  có thể hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Cho phép Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ…..
  • Sáu là, tách riêng thủ tục thành lập doanh nghiệp với thủ tục về đầu tư dự án theo Luật Đầu tư
  • Bảy là, quy định mới về doanh nghiệp xã hộiTheo đó, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật DN, mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.
  • Tám là, Luật Doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Luật Doanh nghiệp 2005 là 10 ngày làm việc).
Nội dung liên quan

Thành lập công ty, đăng ký mới doanh nghiệp, thành lập mới công ty.

Thành lập công ty một thành viên, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty hai thành viên trở lên, thành lập công ty cổ phần, thành lập trên cơ sở sát nhật, chia tách doanh nghiệp là những dịch vụ pháp lý mà Công ty chúng tôi đang thực hiện nhanh chóng cho khách hàng trên toàn địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Quy định của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp khí đăng ký kinh doanh cần tuân thủ theo đúng Quy định về ngành nghề. Một số ngành nghề phải được cấp phép dựa vào điều kiện bắt buộc khi thành lập doanh nghiệp

Xem chi tiết

call 0932615663