thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Lệ phí môn bài (Thuế môn bài) là thuế trực thu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ, vốn đầu tư hoặc doanh thu năm.

M.O Việt Nam xin hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài năm 2023 để mọi người tham khảo.

Trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài 2023 gồm:

             Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. (Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

Ví dụ: Công ty bạn thành lập năm 2022 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì chậm nhất ngày 30/01/2023 công ty phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Công ty thành lập năm 2021 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài vào đầu năm 2023 bởi nghĩa vụ nộp tờ khai đã được công ty thực hiện vào đầu năm 2022. Công ty có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2022 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Chúng tôi nhấn mạnh lại nội dung: Văn phòng đại diện của công ty vẫn phải nộp lệ phí môn bài. Quy định này tuy đã áp dụng gần 8 năm nay nhưng vẫn nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật.

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài trực tuyến 2023

Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI Đăng nhập vào thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức được cấp khi mua chữ ký số. Trong đó:

Tên đăng nhập = Mã số thuế - QL (Ví dụ: 0105999999-QL), pass đăng nhập thường ghi trên chữ ký số của doanh nghiệp.

1. Trường hợp khai lệ phí môn bài lần đầu Sau khi đăng nhập thành công ⇒ “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai” ⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

2. Trường hợp đã kê khai lệ phí môn bài thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

Bước 2: Nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến Thao tác trên trang thuedientu: Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục. ⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai”

Bước 3: Nộp lệ phí môn bài trực tuyến Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế điện tử trực tiếp trên trang thuedientu để nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước. Mức thu lệ phí môn bài 2023

Năm 2023 mức thu lệ phí môn bài không thay đổi, danh sách mức thu lệ phí môn bài và tiểu mục nộp thuế môn bài như sau:

MỨC VỐN ĐIỀU LỆ/ĐẦU TƯ    BẬC THUẾ MÔN BÀI     MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI    TIỂU MỤC

Trên 10 tỷ đồng    Lệ phí môn bài mức (bậc) 1    3.000.000đ/năm    

2862 Dưới 10 tỷ đồng    Lệ phí môn bài mức (bậc) 2    2.000.000đ/năm    2863

Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPDD, địa điểm KD    Lệ phí môn bài mức (bậc) 3    1.000.000đ/năm    2864

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI Tờ khai lệ phí môn bài được lập theo 02 cách Lập trực tiếp trên trang thuedientu Lập trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và kết xuất sang XML để tải lên trang thuedientu khi khai nộp.

Mã tiểu mục nộp thuế môn bài thế nào?

Như chia sẻ ở trên chúng tôi có chia sẻ mã tiểu mục của lệ phí môn bài (Thuế môn bài) đây là mã dùng để điền vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Điền sai sẽ dẫn tới việc tiền thuế đã nộp chưa được coi là hoàn thành nên người thực hiện cần cẩn trọng khi nộp tiền thuế.

Các hướng dẫn về nộp lệ phí môn bài năm 2023 hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng trong thực tế.

Nội dung liên quan

Cách xác định nguyên giá TSCĐ theo chuẩn mực kế toán

Những quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kế toán. Cụ thể như chuẩn mực kế toán 03 về Tài sản cố định hữu hình, chuẩn mực 04 về tài sản cố định vô hình, chuẩn mực 06 về thuê tài sản và các thông tư hướng dẫn. Đó là các quy định về tiêu chuẩn là Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, vô hình, thời điểm ghi nhận...

Xem chi tiết

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về Luật đăng ký Doanh Nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về Luật đăng ký Doanh Nghiệp

Xem chi tiết

Một số lưu ý đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Một số lưu ý đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Xem chi tiết

Các mức phạt chậm nộp các loại tờ khai năm 2021

Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế năm 2021 là biện pháp chế tài của cơ quan thuế được áp dụng nhằm giúp các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đúng hạn. Nhưng đôi khi vì một số việc khách quan lẫn cả chủ quan, việc nộp chậm tờ khai thuế dẫn đến việc bị xử phạt hành chính nộp chậm tờ khai thuế vẫn thường xảy ra tại doanh nghiệp

Xem chi tiết

Nghị định 94/2023/NĐ-CP chính thức giảm 2% thuế GTGT 2024 đến hết ngày 30/6/2024? Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2024?

Nghị định 94/2023/NĐ-CP chính thức giảm 2% thuế GTGT 2024 đến hết ngày 30/6/2024? Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2024 là gì?

Xem chi tiết

call 0932615663