thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Tiến trình thực hiện để ra giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Khảo sát cơ sở, tư vấn và cùng khách hàng khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình.

- Cung cấp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính.

- Sắp xếp lớp học tập huấn kiến thức ATTP  và cấp chứng chỉ, tư vấn hướng dẫn việc khám sức khỏe (khi doanh nghiệp chưa có).

- Soạn thảo và nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tại cơ quan quản lý, đóng phí tại cơ quan quản lý.

- Tiếp đoàn thẩm định cơ sở cùng người quản lý ATTP của công ty.

- Ra giấy và nhận giấy chứng nhận ATTP cho khách hàng.Nội dung liên quan

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem chi tiết

Phòng Hỗ trợ Doanh Nghiệp - M.O Việt Nam

Là văn phòng trực thuộc của Công ty TNHH M.O Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với lĩnh vực hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Tư vấn thủ tục hành chính doanh nghiệp. Hỗ trợ các vấn đề, chuyên đề Doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiết

Thành lập công ty

Điều kiện để thành lập công ty đã trở nên thật đơn giản khi các thủ tục hành chính được cải cách. Bạn cần chọn Tên công ty, ngành nghề, vốn điều lệ và hình thức đăng ký công ty là chúng tôi có thể hỗ trợ.

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán tại M.O Việt Nam là dịch vụ kế toán thuế tối ưu, khác so với những doanh nghiệp dịch vụ hiện nay

Xem chi tiết

call 0932615663