thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

KẾ TOÁN THUẾ - DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU

STT

TÊN GÓI

HẠNG MỤC

CHI PHÍ(tháng)

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

GHI CHÚ

1

GÓI KHÔNG PHÁT SINH

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

300.000Đ

0

Không bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/không bao gồm sổ sách

2

GÓI KHÔNG PHÁT SINH

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

500.000Đ

0

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

3

KHỞI NGHIỆP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

1.000.000Đ

Từ 1 – 30 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

4

CƠ BẢN

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

1.500.000Đ

Từ 1- 50 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

5

CHUYÊN NGHIỆP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

-          BHXH –LAO ĐỘNG

2.500.000Đ

Từ 50 đến dưới 120 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

6

GÓI VIP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

-          BHXH –LAO ĐỘNG

3.000.000Đ

Không giới hạn hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG/SẢN XUẤT

STT

TÊN GÓI

HẠNG MỤC

CHI PHÍ(tháng)

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

GHI CHÚ

1

GÓI KHÔNG PHÁT SINH

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

300.000Đ

0

Không bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/không bao gồm sổ sách

2

GÓI KHÔNG PHÁT SINH

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

500.000Đ

0

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

3

KHỞI NGHIỆP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

1.500.000Đ

Từ 1 – 30 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

4

CƠ BẢN

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

2.000.000Đ

Từ 31 - 50 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

5

CHUYÊN NGHIỆP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

-          BHXH –LAO ĐỘNG

3.000.000Đ

Từ 50 đến dưới 120 tờ hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

6

GÓI VIP

-          Báo cáo thuế theo Quý

-          Báo cáo tình ình sử dụng hóa đơn

-          BHXH –LAO ĐỘNG

5.000.000Đ

Không giới hạn hóa đơn

Bao gồm Báo cáo tài chính cuối năm/Bao gồm sổ sách

Quyết toán Thuế TNDN – TNCN

Tham gia dịch vụ kế toán tại Phòng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp - Cty TNHH M.O Việt Nam có gì khác biệt với Nhưng Cty dịc vụ bình thường?

Khác biệt đó là: Báo cáo cân đối chi phí cho Doanh nghiệp trước khi xuất hóa đơn, hỗ trợ Doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí qua việc tư vấn theo ngành nghề.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán nội bộ

Quyết toán với cơ quan thuế không tính thêm phí dịch vụ..vv...

HOTLINE: 028 66 76 8293 - 0918 98 7279Nội dung liên quan

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán tại M.O Việt Nam là dịch vụ kế toán thuế tối ưu, khác so với những doanh nghiệp dịch vụ hiện nay

Xem chi tiết

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem chi tiết

Thành lập công ty

Điều kiện để thành lập công ty đã trở nên thật đơn giản khi các thủ tục hành chính được cải cách. Bạn cần chọn Tên công ty, ngành nghề, vốn điều lệ và hình thức đăng ký công ty là chúng tôi có thể hỗ trợ.

Xem chi tiết

Phòng Hỗ trợ Doanh Nghiệp - M.O Việt Nam

Là văn phòng trực thuộc của Công ty TNHH M.O Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với lĩnh vực hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Tư vấn thủ tục hành chính doanh nghiệp. Hỗ trợ các vấn đề, chuyên đề Doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiết

call 0932615663