thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

                 

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Tên ngành

A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


01
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan011Trồng cây hàng năm
0111

01110

Trồng lúa
0112

01120

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113

01130

Trồng cây lấy củ có chất bột
0114

01140

Trồng cây mía
0115

01150

Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116

01160

Trồng cây lấy sợi
0117

01170

Trồng cây có hạt chứa dầu
0118


Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

01181

Trồng rau các loại

01182

Trồng đậu các loại

01183

Trồng hoa hàng năm
0119


Trồng cây hàng năm khác

01191

Trồng cây gia vị hàng năm

01192

Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

01199

Trồng cây hàng năm khác còn lại012Trồng cây lâu năm
0121


Trồng cây ăn quả

01211

Trồng nho

01212

Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

01213

Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác

01214

Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

01215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

01219

Trồng cây ăn quả khác
0122

01220

Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123

01230

Trồng cây điều
0124

01240

Trồng cây hồ tiêu
0125

01250

Trồng cây cao su
0126

01260

Trồng cây cà phê
0127

01270

Trồng cây chè
0128


Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

01281

Trồng cây gia vị lâu năm

01282

Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
0129


Trồng cây lâu năm khác

01291

Trồng cây cảnh lâu năm

01299

Trồng cây lâu năm khác còn lại013Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
0131

01310

Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132

01320

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm014Chăn nuôi
0141


Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

01411

Sản xuất giống trâu, bò

01412

Chăn nuôi trâu, bò
0142


Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa

01421

Sản xuất giống ngựa, lừa

01422

Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0144


Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01441

Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai

01442

Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai
0145


Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn

01451

Sản xuất giống lợn

01452

Chăn nuôi lợn
0146


Chăn nuôi gia cầm

01461

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

01462

Chăn nuôi gà

01463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

01469

Chăn nuôi gia cầm khác
0149

01490

Chăn nuôi khác015

0150

01500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp016Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0161

01610

Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162

01620

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163

01630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164

01640

Xử lý hạt giống để nhân giống017

0170

01700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan


02
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan021

0210


Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

02101

Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

02102

Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

02103

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

02104

Ươm giống cây lâm nghiệp022

0220

02200

Khai thác gỗ023Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
0231

02310

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0232

02320

Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ024

0240

02400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp


03
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản031Khai thác thuỷ sản
0311

03110

Khai thác thuỷ sản biển
0312

03120

Khai thác thuỷ sản nội địa032Nuôi trồng thuỷ sản
0321


Nuôi trồng thuỷ sản biển

03211

Nuôi cá

03212

Nuôi tôm

03213

Nuôi thủy sản khác
 

03214

Sản xuất giống thủy sản biển
0322


Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

03221

Nuôi cá

03222

Nuôi tôm

03223

Nuôi thủy sản khác

03224

Sản xuất giống thủy sản nội địa

B

KHAI KHOÁNG


05
Khai thác than cứng và than non051

0510

05100

Khai thác và thu gom than cứng052

0520

05200

Khai thác và thu gom than non


06
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên061

0610

06100

Khai thác dầu thô062

0620

06200

Khai thác khí đốt tự nhiên


07
Khai thác quặng kim loại071

0710

07100

Khai thác quặng sắt072Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
0721

07210

Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722


Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221

Khai thác quặng bôxít

07229

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu073

0730

07300

Khai thác quặng kim loại quý hiếm


08
Khai khoáng khác081

0810


Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101

Khai thác đá

08102

Khai thác cát, sỏi

08103

Khai thác đất sét089Khai khoáng chưa được phân vào đâu
0891

08910

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892

08920

Khai thác và thu gom than bùn
0893

08930

Khai thác muối
0899

08990

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu


09
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng091

0910

09100

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên099

0990

09900

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO


10
Sản xuất, chế biến thực phẩm101

1010


Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

10101

Giết mổ gia súc, gia cầm

10102

Chế biến và bảo quản thịt

10109

Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt102

1020


Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

10201

Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

10202

Chế biến và bảo quản thủy sản khô

10203

Chế biến và bảo quản nước mắm

10209

Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản103

1030


Chế biến và bảo quản rau quả

10301

Sản xuất nước ép từ rau quả

10309

Chế biến và bảo quản rau quả khác104

1040


Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

10401

Sản xuất dầu, mỡ động vật

10402

Sản xuất dầu, bơ thực vật105

1050

10500

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa106Xay xát và sản xuất bột
1061


Xay xát và sản xuất bột thô

10611

Xay xát

10612

Sản xuất bột thô
1062

10620

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột107Sản xuất thực phẩm khác
1071

10710

Sản xuất các loại bánh từ bột
1072

10720

Sản xuất đường
1073

10730

Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
1074

10740

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075


Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

10751

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt

10752

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản

10759

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác
1076

10760

Sản xuất chè
1077

10770

Sản xuất cà phê
1079

10790

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu108

1080

10800

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản


11

110Sản xuất đồ uống
1101

11010

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1102

11020

Sản xuất rượu vang
1103

11030

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104


Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

11041

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

11042

Sản xuất đồ uống không cồn


12

120

1200


Sản xuất sản phẩm thuốc lá

12001

Sản xuất thuốc lá

12009

Sản xuất thuốc hút khác


13
Dệt131Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
1311

13110

Sản xuất sợi
1312

13120

Sản xuất vải dệt thoi
1313

13130

Hoàn thiện sản phẩm dệt139Sản xuất hàng dệt khác
1391

13910

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392

13920

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
1393

13930

Sản xuất thảm, chăn, đệm
1394

13940

Sản xuất các loại dây bện và lưới
1399

13990

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu


14
Sản xuất trang phục141

1410

14100

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)142

1420

14200

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú143

1430

14300

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc


15
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan151Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
1511

15110

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512

15120

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm152

1520

15200

Sản xuất giày, dép


16
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện161

1610


Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

16101

Cưa, xẻ và bào gỗ

16102

Bảo quản gỗ162Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1621

16210

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
1622

16220

Sản xuất đồ gỗ xây dựng
1623

16230

Sản xuất bao bì bằng gỗ
1629


Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

16291

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

16292

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện


17

170Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
1701

17010

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702


Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

17021

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

17022

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
1709

17090

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu


18
In, sao chép bản ghi các loại181In ấn và dịch vụ liên quan đến in
1811

18110

In ấn
1812

18120

Dịch vụ liên quan đến in182

1820

18200

Sao chép bản ghi các loại


19
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế191

1910

19100

Sản xuất than cốc192

1920

19200

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế


20
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất201Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
2011


Sản xuất hoá chất cơ bản

20111

Sản xuất khí công nghiệp

20112

Sản xuất chất nhuộm và chất màu

20113

Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác

20114

Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

20119

Sản xuất hóa chất cơ bản khác
2012

20120

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2013


Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

20131

Sản xuất plastic nguyên sinh

20132

Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh202Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
2021

20210

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
2022


Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

20221

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

20222

Sản xuất mực in
2023


Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

20231

Sản xuất mỹ phẩm

20232

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2029

20290

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu203

2030

20300

Sản xuất sợi nhân tạo


21
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu210

2100


Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

21001

Sản xuất thuốc các loại

21002

Sản xuất hoá dược và dược liệu


22
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic221Sản xuất sản phẩm từ cao su
2211

22110

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
2219

22190

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su222

2220


Sản xuất sản phẩm từ plastic

22201

Sản xuất bao bì từ plastic

22209

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic


23
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác231

2310


Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

23101

Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng

23102

Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng

23103

Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh

23109

Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh239Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
2391

23910

Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2392

23920

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2393

23930

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
2394


Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

23941

Sản xuất xi măng

23942

Sản xuất vôi

23943

Sản xuất thạch cao
2395

23950

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
2396

23960

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399

23990

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu


24
Sản xuất kim loại241

2410

24100

Sản xuất sắt, thép, gang242

2420


Sản xuất kim loại quý và kim loại màu

24201

Sản xuất kim loại quý

24202

Sản xuất kim loại màu243Đúc kim loại
2431

24310

Đúc sắt, thép
2432

24320

Đúc kim loại màu


25
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)251Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
2511

25110

Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512

25120

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2513

25130

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)252

2520

25200

Sản xuất vũ khí và đạn dược259Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
2591

25910

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592

25920

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2593

25930

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
2599


Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

25991

Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

25999

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu


26
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học261

2610

26100

Sản xuất linh kiện điện tử262

2620

26200

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính263

2630

26300

Sản xuất thiết bị truyền thông264

2640

26400

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng265Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
2651

26510

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
2652

26520

Sản xuất đồng hồ266

2660

26600

Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp267

2670

26700

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học268

2680

26800

Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học


27
Sản xuất thiết bị điện271

2710


Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

27101

Sản xuất mô tơ, máy phát

27102

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện272

2720

27200

Sản xuất pin và ắc quy273Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
2731

27310

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
2732

27320

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2733

27330

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại274

2740

27400

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng275

2750

27500

Sản xuất đồ điện dân dụng279

2790

27900

Sản xuất thiết bị điện khác


28
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu281Sản xuất máy thông dụng
2811

28110

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2812

28120

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
2813

28130

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2814

28140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
2815

28150

Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
2816

28160

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2817

28170

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
2818

28180

Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
2819

28190

Sản xuất máy thông dụng khác282Sản xuất máy chuyên dụng
2821

28210

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2822

28220

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
2823

28230

Sản xuất máy luyện kim
2824

28240

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
2825

28250

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2826

28260

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
2829


Sản xuất máy chuyên dụng khác

28291

Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

28299

Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu


29
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác291

2910

29100

Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác292

2920

29200

Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc293

2930

29300

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác


30
Sản xuất phương tiện vận tải khác301Đóng tàu và thuyền
3011

30110

Đóng tàu và cấu kiện nổi
3012

30120

Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí302

3020

30200

Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe303

3030

30300

Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan304

3040

30400

Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội309Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
3091

30910

Sản xuất mô tô, xe máy
3092

30920

Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
3099

30990

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu


31

310

3100


Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

31001

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

31002

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

31009

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác


32
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác321Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
3211

32110

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
3212

32120

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan322

3220

32200

Sản xuất nhạc cụ323

3230

32300

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao324

3240

32400

Sản xuất đồ chơi, trò chơi325

3250


Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

32501

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

32502

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng329

3290

32900

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu


33
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị331Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
3311

33110

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312

33120

Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313

33130

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314

33140

Sửa chữa thiết bị điện
3315

33150

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319

33190

Sửa chữa thiết bị khác332

3320

33200

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ


35
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí351Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3511


Sản xuất điện

35111

Thủy điện

35112

Nhiệt điện than

35113

Nhiệt điện khí

35114

Điện hạt nhân

35115

Điện gió

35116

Điện mặt trời

35119

Điện khác
3512


Truyền tải và phân phối điện

35121

Truyền tải điện

35122

Phân phối điện352

3520


Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

35201

Sản xuất khí đốt

35202

Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống353

3530


Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

35301

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

35302

Sản xuất nước đá

E

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI


36

360

3600

36000

Khai thác, xử lý và cung cấp nước


37

370

3700


Thoát nước và xử lý nước thải

37001

Thoát nước

37002

Xử lý nước thải


38
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu381Thu gom rác thải
3811

38110

Thu gom rác thải không độc hại
3812


Thu gom rác thải độc hại

38121

Thu gom rác thải y tế

38129

Thu gom rác thải độc hại khác382Xử lý và tiêu huỷ rác thải
3821

38210

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822


Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

38221

Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế

38229

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác383

3830


Tái chế phế liệu

38301

Tái chế phế liệu kim loại

38302

Tái chế phế liệu phi kim loại


39

390

3900

39000

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

F

XÂY DỰNG


41

410Xây dựng nhà các loại
4101

41010

Xây dựng nhà để ở
4102

41020

Xây dựng nhà không để ở


42
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng421Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4211

42110

Xây dựng công trình đường sắt
4212

42120

Xây dựng công trình đường bộ422Xây dựng công trình công ích
4221

42210

Xây dựng công trình điện
4222

42220

Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223

42230

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229

42290

Xây dựng công trình công ích khác429Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291

42910

Xây dựng công trình thủy
4292

42920

Xây dựng công trình khai khoáng
4293

42930

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299

42990

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


43
Hoạt động xây dựng chuyên dụng431Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311

43110

Phá dỡ
4312

43120

Chuẩn bị mặt bằng432Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321

43210

Lắp đặt hệ thống điện
4322


Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

43221

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

43222

Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329

43290

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác433

4330

43300

Hoàn thiện công trình xây dựng439

4390

43900

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC


45
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác451Bán ô tô và xe có động cơ khác
4511


Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

45111

Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

45119

Bán buôn xe có động cơ khác
4512

45120

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
4513


Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

45131

Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

45139

Đại lý xe có động cơ khác452

4520

45200

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác453

4530


Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

45301

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

45302

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

45303

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác454Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4541


Bán mô tô, xe máy

45411

Bán buôn mô tô, xe máy

45412

Bán lẻ mô tô, xe máy

45413

Đại lý mô tô, xe máy
4542

45420

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543


Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45431

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45432

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45433

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy


46
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)461

4610


Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

46101

Đại lý bán hàng hóa

46102

Môi giới mua bán hàng hóa

46103

Đấu giá hàng hóa462

4620


Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

46201

Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

46202

Bán buôn hoa và cây

46203

Bán buôn động vật sống

46204

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

46209

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)463Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4631

46310

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4632


Bán buôn thực phẩm

46321

Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

46322

Bán buôn thủy sản

46323

Bán buôn rau, quả

46324

Bán buôn cà phê

46325

Bán buôn chè

46326

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

46329

Bán buôn thực phẩm khác
4633


Bán buôn đồ uống

46331

Bán buôn đồ uống có cồn

46332

Bán buôn đồ uống không có cồn
4634

46340

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào464Bán buôn đồ dùng gia đình
4641


Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

46411

Bán buôn vải

46412

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

46413

Bán buôn hàng may mặc

46414

Bán buôn giày dép
4649


Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

46491

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

46492

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

46493

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

46494

Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

46495

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

46496

Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

46497

Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

46498

Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

46499

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu465Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
4651

46510

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652

46520

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653

46530

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659


Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

46591

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

46592

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

46593

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

46594

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

46595

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

46599

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu466Bán buôn chuyên doanh khác
4661


Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

46611

Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

46612

Bán buôn dầu thô

46613

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

46614

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
4662


Bán buôn kim loại và quặng kim loại

46621

Bán buôn quặng kim loại

46622

Bán buôn sắt, thép

46623

Bán buôn kim loại khác

46624

Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
4663


Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

46631

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

46632

Bán buôn xi măng

46633

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

46634

Bán buôn kính xây dựng

46635

Bán buôn sơn, vécni

46636

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

46637

Bán buôn đồ ngũ kim

46639

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669


Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

46691

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

46692

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

46693

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

46694

Bán buôn cao su

46695

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

46696

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

46697

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

46699

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu469

4690

46900

Bán buôn tổng hợp


47
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)471Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4711


Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

47111

Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

47112

Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

47119

Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
4719


Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

47191

Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

47192

Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

47199

Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác472Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4721

47210

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722


Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

47221

Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

47222

Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

47223

Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

47224

Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

47229

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4723

47230

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724

47240

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh473

4730

47300

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh474Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
4741


Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

47411

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

47412

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4742

47420

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh475Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4751


Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

47511

Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

47519

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752


Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

47521

Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

47522

Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

47523

Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

47524

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

47525

Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

47529

Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753

47530

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
4759


Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

47591

Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

47592

Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

47593

Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

47594

Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

47599

Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh476Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
4761

47610

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4762

47620

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
4763

47630

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
4764

47640

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh477Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771


Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

47711

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

47712

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

47713

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4772


Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

47721

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

47722

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

47723

Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh
4773


Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

47731

Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

47732

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

47733

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

47734

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

47735

Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

47736

Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

47737

Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

47738

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

47739

Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4774


Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

47741

Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

47749

Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh478Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
4781


Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

47811

Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

47812

Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ

47813

Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

47814

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

47815

Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

47816

Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

47817

Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ

47818

Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ

47819

Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu
4782


Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

47821

Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

47822

Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ

47823

Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
4783

47830

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ
4784


Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

47841

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

47842

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ

47843

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ
4785

47850

Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
4789


Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

47891

Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

47892

Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

47893

Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

47894

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ

47895

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ

47896

Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ

47897

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

47898

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

47899

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ479Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
4791

47910

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799

47990

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

H

VẬN TẢI KHO BÃI


49
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống491Vận tải đường sắt
4911

49110

Vận tải hành khách đường sắt
4912

49120

Vận tải hàng hóa đường sắt492Vận tải hành khách bằng xe buýt
4921

49210

Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
4922

49220

Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
4929

49290

Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác493Vận tải đường bộ khác
4931


Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

49311

Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao

49312

Vận tải hành khách bằng taxi

49313

Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

49319

Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)
4932


Vận tải hành khách đường bộ khác

49321

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

49329

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
4933


Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

49331

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

49332

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

49333

Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

49334

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

49339

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác494

4940

49400

Vận tải đường ống


50
Vận tải đường thủy501Vận tải ven biển và viễn dương
5011


Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

50111

Vận tải hành khách ven biển

50112

Vận tải hành khách viễn dương
5012


Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

50121

Vận tải hàng hóa ven biển

50122

Vận tải hàng hóa viễn dương502Vận tải đường thuỷ nội địa
5021


Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

50211

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

50212

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
5022


Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

50221

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

50222

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ


51

 Vận tải hàng không511

5110


Vận tải hành khách hàng không

51101

Vận tải hành khách hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

51109

Vận tải hành khách hàng không loại khác512

5120


Vận tải hàng hóa hàng không

51201

Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định

51209

Vận tải hàng hóa hàng không loại khác


52
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải521

5210


Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

52101

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

52102

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

52109

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác522Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221

52210

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5222


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

52221

Hoạt động điều hành cảng biển

52222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương

52223

Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa

52224

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa
5223


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

52231

Dịch vụ điều hành bay

52232

Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không

52239

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không
5224


Bốc xếp hàng hóa

52241

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

52242

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

52243

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

52244

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

52245

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

52249

Bốc xếp hàng hóa loại khác
5225


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

52251

Hoạt động điều hành bến xe

52252

Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ

52253

Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ

52259

Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ
5229


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

52291

Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

52292

Logistics

52299

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu


53
Bưu chính và chuyển phát531

5310

53100

Bưu chính532

5320

53200

Chuyển phát

I

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG


55
Dịch vụ lưu trú551

5510


Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

55101

Khách sạn

55102

Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

55103

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

55104

Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự559

5590


Cơ sở lưu trú khác

55901

Ký túc xá học sinh, sinh viên

55902

Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

55909

Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu


56
Dịch vụ ăn uống561

5610


Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

56101

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

56102

Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

56109

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác562Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
5621

56210

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5629

56290

Dịch vụ ăn uống khác563

5630


Dịch vụ phục vụ đồ uống

56301

Quán rượu, bia, quầy bar

56302

Quán cà phê, giải khát

56309

Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


58
Hoạt động xuất bản581Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
5811

 

Xuất bản sách

58111

Xuất bản sách trực tuyến

58112

Xuất bản sách khác
5812

 

Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

58121

Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến

58122

Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác
5813


Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

58131

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến

58132

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác
5819


Hoạt động xuất bản khác

58191

Hoạt động xuất bản trực tuyến khác

58192

Hoạt động xuất bản khác582

5820

58200

Xuất bản phần mềm


59
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc591Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911


Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

59111

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

59112

Hoạt động sản xuất phim video

59113

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912

59120

Hoạt động hậu kỳ
5913

59130

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914


Hoạt động chiếu phim

59141

Hoạt động chiếu phim cố định

59142

Hoạt động chiếu phim lưu động592

5920

59200

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc


60
Hoạt động phát thanh, truyền hình601

6010

60100

Hoạt động phát thanh602Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
6021

60210

Hoạt động truyền hình
6022

60220

Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác


61
Viễn thông611

6110


Hoạt động viễn thông có dây

61101

Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây

61102

Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác612

6120


Hoạt động viễn thông không dây

61201

Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây

61202

Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác613

6130

61300

Hoạt động viễn thông vệ tinh619

6190


Hoạt động viễn thông khác

61901

Hoạt động của các điểm truy cập internet

61909

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu


62

620Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201

62010

Lập trình máy vi tính
6202

62020

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209

62090

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính


63
Hoạt động dịch vụ thông tin631Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
6311

63110

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312

63120

Cổng thông tin639Dịch vụ thông tin khác
6391

63910

Hoạt động thông tấn
6399

63990

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM


64
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)641Hoạt động trung gian tiền tệ
6411

64110

Hoạt động ngân hàng trung ương
6419

64190

Hoạt động trung gian tiền tệ khác642

6420

64200

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản643

6430

64300

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác649Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6491

64910

Hoạt động cho thuê tài chính
6492

64920

Hoạt động cấp tín dụng khác
6499

64990

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


65
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)651Bảo hiểm
6511

65110

Bảo hiểm nhân thọ
6512

65120

Bảo hiểm phi nhân thọ
6513


Bảo hiểm sức khỏe

65131

Bảo hiểm y tế

65139

Bảo hiểm sức khỏe khác652

6520

65200

Tái bảo hiểm653

6530

65300

Bảo hiểm xã hội


66
Hoạt động tài chính khác661Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6611

66110

Quản lý thị trường tài chính
6612

66120

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
6619

66190

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu662Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6621

66210

Đánh giá rủi ro và thiệt hại
6622

66220

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
6629

66290

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội663

6630

66300

Hoạt động quản lý quỹ

L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


68
Hoạt động kinh doanh bất động sản681

6810


Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68101

Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở

68102

Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

68103

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

68104

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

68109

Kinh doanh bất động sản khác682

6820


Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 

68201

Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

68202

Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


69
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán691

6910


Hoạt động pháp luật

69101

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

69102

Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

69109

Hoạt động pháp luật khác692

6920

69200

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế


70
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý701

7010

70100

Hoạt động của trụ sở văn phòng702

7020

70200

Hoạt động tư vấn quản lý


71
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật711

7110


Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

71101

Hoạt động kiến trúc

71102

Hoạt động đo đạc và bản đồ

71103

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

71109

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác712

7120

71200

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật


72
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ721Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7211

72110

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212

72120

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7213

72130

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
7214

72140

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp722Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
7221

72210

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
7222

72220

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn


73
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường731

7310

73100

Quảng cáo732

7320

73200

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận


74
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác741

7410

74100

Hoạt động thiết kế chuyên dụng742

7420

74200

Hoạt động nhiếp ảnh749

7490


Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

74901

Hoạt động khí tượng thuỷ văn

74909

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu


75

750

7500

75000

Hoạt động thú y

N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ


77
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính771

7710


Cho thuê xe có động cơ

77101

Cho thuê ôtô

77109

Cho thuê xe có động cơ khác772Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
7721

77210

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
7722

77220

Cho thuê băng, đĩa video
7729

77290

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác773

7730


Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

77301

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển

77302

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển

77303

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

77304

Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển

77305

Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển

77309

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu774

7740

77400

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính


78
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm781

7810

78100

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm782

7820

78200

Cung ứng lao động tạm thời783

7830


Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

78302

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài


79
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch791Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
7911

79110

Đại lý du lịch
7912

79120

Điều hành tua du lịch799

7990

79900

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch


80
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn801

8010

80100

Hoạt động bảo vệ tư nhân802

8020

80200

Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn803

8030

80300

Dịch vụ điều tra


81
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan811

8110

81100

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp812Dịch vụ vệ sinh
8121

81210

Vệ sinh chung nhà cửa
8129

81290

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt813

8130

81300

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan


82
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác821Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
8211

82110

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219


Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

82191

Photo, chuẩn bị tài liệu

82199

Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác822

8220

82200

Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi823

8230

82300

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại829Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
8291

82910

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
8292

82920

Dịch vụ đóng gói
8299

82990

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

O

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC


84
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo đảm xã hội bắt buộc841Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
8411


Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

84111

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

84112

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
8412

84120

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
8413

84130

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành842Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
8421

84210

Hoạt động đối ngoại
8422

84220

Hoạt động quốc phòng
8423

84230

Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội843

8430

84300

Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc

P

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


85
Giáo dục và đào tạo851Giáo dục mầm non
8511

85110

Giáo dục nhà trẻ
8512

85120

Giáo dục mẫu giáo852Giáo dục phổ thông
8521

85210

Giáo dục tiểu học
8522

85220

Giáo dục trung học cơ sở
8523

85230

Giáo dục trung học phổ thông853Giáo dục nghề nghiệp
8531

85310

Đào tạo sơ cấp
8532

85320

Đào tạo trung cấp
8533

85330

Đào tạo cao đẳng854Giáo dục đại học
8541

85410

Đào tạo đại học
8542

85420

Đào tạo thạc sỹ
8543

85430

Đào tạo tiến sỹ855Giáo dục khác
8551

85510

Giáo dục thể thao và giải trí
8552

85520

Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8559

85590

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu856

8560

85600

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Q

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI


86
Hoạt động y tế861

8610


Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế

86101

Hoạt động của các bệnh viện

86102

Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành862

8620


Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

86201

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

86202

Hoạt động của các phòng khám nha khoa869Hoạt động y tế khác
8691

86910

Hoạt động y tế dự phòng
8692

86920

Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
8699

86990

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu


87
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung871

8710


Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

87101

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

87109

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác872

8720


Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

87201

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

87202

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện873

8730


Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

87301

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

87302

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

87303

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật879

8790


Hoạt động chăm sóc tập trung khác

87901

Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

87909

Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu


88
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung881

8810


Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

88101

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

88102

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

88103

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật889

8890

88900

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

R

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ


90

900

9000

90000

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí


91
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác910Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
9101

91010

Hoạt động thư viện và lưu trữ
9102

91020

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
9103

91030

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên


92

920

9200


Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

92001

Hoạt động xổ số

92002

Hoạt động cá cược và đánh bạc


93
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí931Hoạt động thể thao
9311

93110

Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312

93120

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9319

93190

Hoạt động thể thao khác932Hoạt động vui chơi giải trí khác
9321

93210

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
9329

93290

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC


94
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác941Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
9411

94110

Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
9412

94120

Hoạt động của các hội nghề nghiệp