thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

                Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Thống nhất tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XV theo Nghị quyết 110/2023/QH15 thì chính sách giảm 2% thuế GTGT 2024 áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Theo đó, nội dung Nghị định gồm 02 điều bao gồm:

- Điều 1 Giảm thuế giá trị gia tăng

- Điều 2 Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Về cơ bản, nội dung Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế GTGT 2% dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

 

Nghị định 94/2023/NĐ-CP chính thức giảm 2% thuế GTGT 2024 đến hết ngày 30/6/2024? Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2024?

Hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giảm thuế GTGT 2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP?

Nghị định 94/2023/NĐ-CP triển khai thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15.

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giảm thuế GTGT trong năm 2024 như sau:

- Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế GTGT, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định.

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định.

- Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Về mức giảm thuế suất thuế GTGT:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế suất thuế GTGT là 2% cho cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Thời gian giảm thuế GTGT có kéo dài hết năm 2024 không?

Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT 2% cũng nêu rõ:

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.
2. Các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 Nghị định này, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.
3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giải quyết.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Theo đó, thời gian giảm thuế GTGT cho năm 2024 kéo dài từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Sau ngày 30/6/2024, các mức thuế suất thuế GTGT sẽ quay về các mức thuế suất theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008. (nếu không có văn bản điều hành khác).

Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT năm 2024: Click vào đây để xem chi tiết

Thuế môn bài, kê khai và nộp thuế như thế nào? 

 

Nội dung liên quan

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2022

Một số điều doanh nghiệp cần biết về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78

Xem chi tiết

Một số điểm trong Thông tư 40/2021/TT-BTC về hướng dẫn thuế đối với Hộ kinh doanh

Một số điểm trong Thông tư 40/2021/TT-BTC về hướng dẫn thuế đối với Hộ kinh doanh

Xem chi tiết

Quy định mới nhất về thuế GTGT, TNCN đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Một số nội dung nổi bật tại Thông tư về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

Xem chi tiết

call 0932615663