thành lập công ty, dịch vụ kế toán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty

Quyết định 200/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, những ngành nghề không cấp mới trong khu dân cư tập trung

Quyết định 200/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, những ngành nghề không cấp mới trong khu dân cư tập trung

Xem chi tiết

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về Luật đăng ký Doanh Nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về Luật đăng ký Doanh Nghiệp

Xem chi tiết

Thông tư 96/2015/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 119/2014 và Thông tư 151

Thông tư 96/2015/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 119/2014 và Thông tư 151

Xem chi tiết

Các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề khi cấp phép

Theo Quy định của Pháp luật, để thực hiện đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải xem xét đến những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Quy định của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp khí đăng ký kinh doanh cần tuân thủ theo đúng Quy định về ngành nghề. Một số ngành nghề phải được cấp phép dựa vào điều kiện bắt buộc khi thành lập doanh nghiệp

Xem chi tiết

Thành lập công ty, đăng ký mới doanh nghiệp, thành lập mới công ty.

Thành lập công ty một thành viên, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty hai thành viên trở lên, thành lập công ty cổ phần, thành lập trên cơ sở sát nhật, chia tách doanh nghiệp là những dịch vụ pháp lý mà Công ty chúng tôi đang thực hiện nhanh chóng cho khách hàng trên toàn địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

123
call 0932615663