giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp

Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông nghiệp
Xác nhận kiến thức ATTP theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT - Lĩnh vực Nông nghiệp

Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP ban hành theo Quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn cách lựa chọn câu hỏi ôn tập:

Lưu ý:Thí sinh ôn tập cả câu hỏi phần kiến thức chung và câu hỏi phần kiến thức chuyên ngành.

I. Phần kiến thức chung (Phụ lục 2)

Ôn tập toàn bộ các câu hỏi tại Phụ lục 2

II. Phần kiến thức chuyên ngành (Phụ lục 4)

1. Loại hình: Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục III, Phụ lục 4

2. Loại hình: Cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm

20 câu hỏi tại phần B, mục II, Phụ lục 4

3. Loại hình: Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm

20 câu hỏi tại phần C, mục II, Phụ lục 4

4. Loại hình: Kho lạnh nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục II, Phụ lục 4

5. Loại hình: Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất, bảo quản nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục I, Phụ lục 4

6. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản đông lạnh

20 câu hỏi tại phần A, mục IV, Phụ lục 4

7. Loại hình: Cơ sở chế biến thủy sản ăn liền

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục V, Phụ lục 4

8. Loại hình: Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VIII, Phụ lục 4

9. Loại hình: Cơ sở sản xuất nước mắm và cơ sở sản phẩm thủy sản dạng mắm

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VII, Phụ lục 4

10. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản khô

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VI, Phụ lục 4

11. Loại hình: Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục IX, Phụ lục 4

12. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản khác

20 câu hỏi tại phần A, mục IV, Phụ lục 4

Quyết định 381/QĐ-QLCL

Phụ lục 2

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Phụ lục 1

Phụ lục 3

 

Nội dung liên quan

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ y tế cấp phép ATTP

Nếu sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ y tế cấp phép ATTP cấp phép thì phải tiến hành thủ tục tại Bộ y tế hoặc cơ quan được bộ ủy quyền, phân cấp: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Các vi chất bổ sung vào thực phẩm, Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm..

Xem chi tiết

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Xem chi tiết

Làm giấy an toàn thực phẩm hết bao nhiêu tiền

Làm giấy an toàn thực phẩm hết bao nhiêu tiền

Xem chi tiết

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các trường hợp không thuộc đối tượng phải cấp. Nếu sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP cấp phép thì phải tiến hành thủ tục tại Bộ Công thương hoặc cơ quan được bộ ủy quyền, phân cấp.

Xem chi tiết

call 0932615663